//

Jak pracujemy

Coaching jest uznawany za jedną z najbardziej efektywnych metod rozwoju, która ma na celu odblokowanie potencjału osoby i wspomożenie jej w realizowaniu ważnych dla niej celów. W najprostszym ujęciu coaching to rozmowa lub seria rozmów, w których coach zadaje klientowi pytania, które zmieniają jego perspektywę i pozwalają znaleźć mu rozwiązania jego problemów czy kroki do realizacji celów. Relacja klient-coach jest oparta na zaufaniu oraz na założeniu, że klient ma w sobie wszystkie zasoby potrzebne do znalezienia potrzebnych mu rozwiązań. Coaching wspiera klienta w przebyciu drogi z punktu, w którym klient w danej chwili jest, do punktu, w którym chciałby się znaleźć. Pracujemy w nurcie niedyrektywnego coachingu ericksonowskiego, który w sposób maksymalny wzmacnia autonomię i odpowiedzialność Klienta. W procesie coachingowym prócz umiejętności i narzędzi, z naszej perspektywy najważniejsza jest autentyczna, oparta na szacunku i zaufaniu relacja klienta z coachem. Pracujemy zgodnie z kodeksem etycznym coacha i zasadami ICF (International Coach Federation).

Specjalizujemy się w tematach związanych z:

  • planowaniem działań
  • dokonywaniem wyborów
  • pracą z przekonaniami
  • określaniem swojej roli, misji i wizji
  • relacjami z bliskimi i współpracownikami
  • rozwiązywaniem konfliktów i coachingiem
  • mediacyjnym

Coaching

Co to jest coaching i skąd się wziął?

Według najnowszych standardów wypracowanych przez środowisko coachów, coaching to wspieranie rozwoju i pomaganie w osiąganiu celów klienta bez mówienia mu jak ma to zrobić. Dzisiejsze rozumienie pojęcia coaching sformułował W. Timothy Gallwey, który w swojej książce "The Inner Game of Tenis" przedstawił pogląd, że najlepszym sposobem pomocy w osiąganiu sukcesu jest zadawanie graczowi odpowiednich pytań, które ułatwią mu korzystanie z własnych doświadczeń. Gallwey napisał: "W każdej ludzkiej działalności są dwie areny zaangażowania: zewnętrzna i wewnętrzna. Zewnętrzna gra odbywa się na zewnętrznej  arenie w celu pokonania zewnętrznych przeszkód i aby na końcu osiągnąć cel zewnętrzny. Wewnętrzna gra odbywa się w umyśle gracza i jest odgrywana przeciwko takim przeszkodom jak strach, zwątpienie, problemy z odpowiednim skupieniem się oraz ograniczające koncepcje lub założenia. Wewnętrzna gra jest grana w celu przezwyciężenia narzuconych przez siebie przeszkód uniemożliwiających samemu sobie lub całemu zespołowi dostęp do własnego pełnego potencjału". Istota coachingu opiera się na przekonaniu, że każdy człowiek posiada wszystkie potrzebne mu kompetencje, aby dokonać tej zmiany. Działalność coachingowa polega zatem na odkrywaniu tkwiącego w nas potencjału, umożliwiającego dokonanie tych zmian. Coach przez pytania aktywuje wiedzę klienta, rozwiązania, które ma w sobie, ale nie zawsze ma do nich dostęp. Coaching poszerza perspektywę, daje czas na odpowiedzenie sobie na ważne pytania, na których trudno się skupić w pełnym zabiegania codziennym życiu i uczy świadomie kierować swoim życiem.

Korzyści z coachingu

Według badań przeprowadzonych w 2008 roku przez Chartered Inst. For Professional Development deklarowane rezultaty coachingu to: większa samoświadomość (68% odpowiedzi), skuteczniejsza wyznaczanie celów (62%), bardziej zrównoważone życie (61%), niższy poziom stresu (57%), większa pewność siebie (53%), lepsza jakość życia (43%), poprawa kompetencji komunikacyjnych (40%), efektywniejsze kończenie projektów (36%). Badania Right Management Consultans [Bolch 2001] - menedżerowie odnotowali wzrost efektywności, poprawę relacji z bezpośrednimi podwładnymi i kolegami oraz większa satysfakcję z pracy, procentowe rezultaty:

Badania IMPA

Tylko szkolenie: podwyższenie produktywności menedżerów o 22%, szkolenia poszerzone o 8 indywidualnych sesji coachingowych: wzrost produktywności menedżerów o 88%

Jak to wygląda w praktyce?

Na pierwszym spotkaniu omawiane są zasady pracy, Klient i Coach mają też okazję się poznać i zdecydować, czy chcą razem pracować. Następnie Klient decyduje, nad jakim celem/celami chciałby pracować. Jest to tzw. „cel na proces”, który zostaje zapisany w kontrakcie. Kontrakt oznacza, że obie strony świadomie decydują się włożyć pracę w osiągniecie tego celu. Coach jest odpowiedzialny za proces, który dobywa się podczas kolejnych sesji; Klient zaś, za realizację wyznaczonych przez siebie kroków do osiągnięcia celu. Na każdym spotkaniu Klient wybiera, nad jakim elementem realizacji głównego celu chciałby się skupić (jest to tzw. „cel na sesję”), a Coach słucha i wnosi swój wkład poprzez obserwację i zadawanie pytań. Klient i Coach umawiają się wstępnie na określoną liczbę sesji, w zależności od liczby celów, szybkości ich realizacji proces może zostać przedłużony lub zakończyć się wcześniej.

Zapisz się na pierwszą sesję do Dawida lub Eli !

Opinie o nas